Etusivu

Alavuoton Perinnepäivä

Vesimyllyllä la 9.9.2023 klo 11 – 14.

Naurisnivantie 401, 91300 Ylikiiminki

Arvotaan lasikuituvene klo 14. Arvan hinta 5 €.

Alla Harri Vehkaojan video vuodenn 2022 tapahtumasta

Kuvat: Hanna-Maija Holmi

Alavuotto

Alavuotto on kylä Vuoton kaupunginosassa Oulussa entisen Ylikiimingin kunnan alueella. Kylä sijaitsee Kiiminkijoen varrella noin 25 kilometriä itään Ylikiimingin taajamasta. Itse kylällä on nykyisin noin 60 asukasta, ja koko kyläalueella noin 90. Kylän pinta-ala on noin 95 km².

Alue on jonkin verran tulvaherkkää. Suuret jääpadot saattavat aiheuttaa tulvajärviä, jotka peittävät osan alavista viljelysmaista. Pahojen tulvien aikaan osa alueesta saattaa muuttua saareksi. Vuodesta 1970 kylällä oli joen yli johtava puinen ns. renkkusilta, joka purettiin keväisin jäidenlähdön ja tulvien ajaksi. Silta korvattiin uudella Inkakosken teräsbetonisillalla vuoden 1991 alussa.

Ensimmäinen kauppa kylälle avattiin 1911, kun Ylikiimingin osuuskaupan jakelupiste aloitti toimintansa. Toimipiste ilmeisesti suljettiin myöhemmin, sillä 1924 avattiin uusi jakelupiste. Oma kyläkauppa avattiin ensimmäisen kerran 1947, mutta sen sijainti oli epäedullinen, ja myynnin kärsiessä kauppa siirrettiin vuonna 1953 keskemmäs kylää. Erillinen kaupparakennus valmistui 1976, ja siinä kauppa toimi aina vuoteen 1994 saakka, jolloin se lakkautettiin.

Kylän ainoa järvi on kunnan itäosassa sijaitseva kalaisa Lavajärvi, joka on suosittu kalastuspaikka.

Alavuotolla koulutoiminta aloitettiin 1928 ja koulurakennus rakennettiin 1952. Keväällä 1993 Alavuoton koulu lakkautettiin lievän kohun saattelemana ja liitettiin Nuorittan koulun koulupiiriin, jonne oppilaat kuljetettiin tilatakseilla. Nykyisin Alavuotto kuuluu Ylikiimingin koulupiiriin, oppilaat kuljetetaan Ylikiimingin taajamassa sijaitsevalle Ylikiimingin koululle.